Կոմիտաս... Հայ երաժշտական արվեստի կարկառուն ներկայացուցիչ, անմահ երախտավոր, որի անվան հետ է կապված հայ երաժշտության պատմության մի ամբողջ դարաշրջան։